Actueel

Het realiseren van een tiny house concept is niet gemakkelijk. In de recent gepubliceerde stappenplannen voor initiatiefnemers en gemeenten wordt uitgebreid beschreven welke stappen moeten worden genomen. En zelfs dan is het niet gezegd dat een initiatief succesvol zal zijn. Vanuit de Provincie Noord-Holland heeft......

Nieuwe Natuur & Klein Wonen initiatieven worden niet gemakkelijk gerealiseerd. Zowel bij initiatiefnemers als gemeenten heerst vaak onduidelijkheid over de te nemen stappen om een initiatief van de grond te krijgen. Daarom hebben wij stappenplannen ontwikkeld: één voor initiatiefnemers en één voor gemeenten.  Met behulp......

Op 10 oktober heeft in Den Haag een bijeenkomst plaatsgevonden over Nieuwe Natuur & Klein Wonen (NNKW) met verdienkansen voor boeren. Vanuit de ministeries van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waren verscheidene geïnteresseerden aanwezig. Onderwerp van gesprek waren de kansen en barrières van......

Nederland staat voor verschillende grote opgaven op het gebied van landbouw,wonen en natuur. Er is sprake van concurrerende claims om ruimte. Is het mogelijkom de stikstofuitstoot te verminderen, en tegelijkertijd om bij te dragen aande woningopgave, nieuwe natuur te realiseren, natuur-inclusieve landbouw tebevorderen, zonder dat......

Rekentool Nieuwe Natuur & Klein Wonen Ieder initiatief heeft financiële implicaties, voor zowel initiatiefnemers als grondeigenaren. Het is van groot belang dat de business case van een initiatief sluitend is. Het Testlab Nieuwe Natuur & Klein Wonen heeft een rekentool ontwikkeld die initiatiefnemers en grondeigenaren......

Tiny houses in het buitengebied van Dalfsen Gemeenten voelen de noodzaak van de woningbouwopgave meer en meer. De gemeente Dalfsen heeft een interessante kans voor klein wonen in het buitengebied geïntroduceerd.  Lees meer op de website van de gemeente Dalfsen of via het document over......

Kennisatelier ‘de boer als buur’ Op maandag 15 mei vond het kennisatelier ‘de boer als buur’ plaats in Almere. Dit evenement draait om het project Vliervelden in het Almeerse Oosterwold. Op deze boerderij van Tom Saat en Tineke van den Berg is een appartementengebouw met......

Masterstudenten van de Universiteit Wageningen (WUR) hebben gedurende een periode van 8 weken een adviesrapport geschreven voor Peel Natuurdorpen (PND). Peel Natuurdorpen is een project van initiatiefnemers Jan Ottens, Pierre Bos en Annie Martens, met als doel om ‘landschapslandbouw’ te realiseren in de Peel. Landschapslandbouw is een zelfbedacht begrip, en staat voor de combinatie van natuur, duurzame landbouw, en kleinschalig wonen. ...

Bijeenkomst initiatiefnemers ‘Nieuwe Natuur & Klein Wonen’ geslaagd Op maandag 3 april heeft een bijeenkomst voor initiatiefnemers van ‘Nieuwe Natuur & Klein Wonen’ plaatsgevonden in het prachtige Veerhuis in het Gelderse Varik. Samen met Instituut Maatschappelijke Innovatie vormt De Natuurverdubbelaars het Testlab Nieuwe Natuur &......

3 april 2023: Kennisdeelbijeenkomst Initiatiefnemers Nieuwe Natuur en Klein Wonen De komende maanden organiseren we een serie bijeenkomsten waarbij participatie centraal staat. De eerste bijeenkomst is speciaal voor initiatiefnemers van nieuwe natuur en klein wonen en staat gepland op maandag 3 april om 13:00 uur. Het doel hierbij is leren......

Masterstudenten van de Universiteit Wageningen (WUR) hebben gedurende een periode van 8 weken een adviesrapport geschreven voor Peel Natuurdorpen (PND). Peel Natuurdorpen is een project van initiatiefnemers Jan Ottens, Pierre Bos en Annie Martens, met als doel om ‘landschapslandbouw’ te realiseren in de Peel. Landschapslandbouw is een zelfbedacht begrip, en staat voor de combinatie van natuur, duurzame landbouw, en kleinschalig wonen. ...

Workshops Gemeente alphen aan den rijn Afgelopen maand hebben wij met het Testlab Nieuwe Natuur en Klein Wonen twee workshops gegeven bij de Gemeente Alphen aan den Rijn. Samen met de aanwezigen hebben wij de mogelijkheden van deze veelbelovende functiecombinatie voor de gemeente verkend. Een......

Verzamelde lessen Het afgelopen jaar zijn wij druk geweest met het voeren van gesprekken, het afnemen van interviews, en het geven van workshops. Zo hebben wij weer veel contact gehad met verschillende belanghebbenden, zoals initiatiefnemers, gemeenten, en provincies. Door de realisatie van nieuwe natuur en......

De afgelopen tijd zien wij, namens het Testlab NNKW, steeds meer interesse in het realiseren van nieuwe natuur in combinatie met kleinschalig wonen. Daarom hebben wij verschillende initiatiefnemers geïnterviewd over hun ervaringen en inzichten. De interviews hebben wij verwerkt in bondige artikelen, waarmee we andere......

De afgelopen tijd zien wij, namens het Testlab NNKW, steeds meer interesse in het realiseren van nieuwe natuur in combinatie met kleinschalig wonen. Daarom hebben wij verschillende initiatiefnemers geïnterviewd over hun ervaringen en inzichten. De interviews hebben wij verwerkt in bondige artikelen, waarmee we andere......

Na de  online meet-up  hebben we drie surveys verzonden naar geïnteresseerden voor het Testlab Nieuwe Natuur & Klein Wonen: voor initiatiefnemers, beleidsmakers en grondeigenaren. Het doel van deze surveys was het vaststellen waar behoeftes liggen, waar welke stappen al zijn genomen, welke partijen al met......

Het Testlab leeft en resoneert, dat blijkt uit de aandacht die ervoor is! Daan Groot werd door het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit gevraagd voor een interview voor de publicatie Met de natuur mee – negen verhalen over bomen. Een verhalenbundel waarin 9 groen pioniers vertellen......

Twee jaar geleden schreef het Klein Wonen Magazine al een artikel (vanaf p. 27) over het rapport Nieuw Bos & Klein Wonen. Voor het nieuwe nummer werden we benaderd voor een vervolgartikel, om de huidige stand van zaken te delen. Hier werkten wij natuurlijk graag aan mee! Lees over......

Afgelopen vrijdag bezochten wij het gemeentehuis in Boekel om te spreken met de oprichters van het project Peel Natuurdorpen. Kern van dit plan is het ontwikkelen van 3.500 hectare nieuwe natuur met 5 à 6 natuurdorpen in de Peel. De nieuwe natuurdorpen bestaan gemiddeld uit 500......

Op dinsdag 9 maart 2021 organiseerden wij de online meet-up van het Testlab Nieuwe Natuur & Klein Wonen, gericht op het delen van inspiratie en kennis over de diverse mogelijkheden om nieuwe natuur te realiseren, in combinatie met tiny houses als economische drager.De online meet-up......

Op dinsdag 9 maart organiseren wij een online meet-up in het kader van het Testlab Nieuwe Natuur en Klein Wonen. Deze online meet-up is gericht op het delen van inspiratie en kennis over de diverse mogelijkheden om nieuwe natuur te realiseren, in combinatie met tiny houses als economische drager. In deze bijeenkomst zullen we onze ervaringen van het Testlab van de afgelopen jaren delen en zullen daarnaast verschillende initiatiefnemers, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, gemeente Wageningen en Tiny House Nederland aan het woord komen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelding vindt plaats door een bericht te sturen naar lotte@natuurverdubbelaars.nl o.v.v. aanmelding 9 maart....

Vandaag verscheen in Trouw de volgende ingezonden brief, geschreven in het kader van het Testlab Klein Wonen en Nieuwe Natuur. Vergeet niet te denken aan gecombineerd gebruik van grond als oplossing voor de stikstofuitstoot, schrijven Guido Enthoven en Daan Groot. Het kabinet worstelt met stikstof. Er komt......

Na een warm welkom door Guido Enthoven aan de ruim 80 aanwezigen, trapte professor Gert-Jan Nabuurs af met een introductie over bos in Nederland. De waarde van diensten die bos levert wordt geschat op €2500/ha/jaar. Daarnaast kan bos een belangrijke rol spelen bij het behalen......

Over het Testlab

Nieuwe natuur ontwikkelen in Nederland is niet gemakkelijk. Toch hebben we met elkaar afgesproken dat we vóór 2027 80.000 hectare extra natuur willen realiseren. Dit staat in het Natuurpact tussen provincies en het Rijk. Zoveel natuur is niet zomaar gerealiseerd en deze doelstelling is daarmee een behoorlijke uitdaging. Nieuwe natuur is niet alleen belangrijk voor herstel van de biodiversiteit, het is ook één van de beste manieren om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te behalen. Bomen en planten hebben voor hun groei immers C02 nodig en laten we daar nou net te veel van in de atmosfeer hebben. Ook voor de steeds grillerige weersomstandigheden biedt meer natuur dé oplossing in de vorm van water-buffering en verkoeling.

 

Er is een grote kans om natuur te ontwikkelen op agrarische gronden. Een kwart van de Nederlandse boeren geeft immers aan binnen tien jaar te willen stoppen omdat er geen opvolger is. Maar hoe vorm je een stuk landbouwgrond met een gemiddelde waarde van €60.000 om tot natuur met vrijwel geen economische waarde? Door functies te combineren. Wat als je één of meerdere Tiny Houses toestaat? Deze populaire duurzame woningen kunnen eenvoudig worden verhuurd of verkocht. Tiny Houses zijn onlosmakelijk verbonden met een groene omgeving. En dan ontstaat er ook gelijk een verdienmodel voor het realiseren van de omliggende natuur.

Over de initatiefnemers

De Natuurverdubbelaars en het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie hebben daarom het Testlab Nieuwe Natuur & Klein Wonen opgericht,  met ondersteuning van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Daarnaast zijn we de samenwerking met verschillende gemeenten en provincies aangegaan om deze kansen verder uit te werken.

Meer weten over de achtergrond van het Testlab?