Rekentool Nieuwe Natuur & Klein Wonen

Rekentool Nieuwe Natuur & Klein Wonen

Rekentool Nieuwe Natuur & Klein Wonen

Ieder initiatief heeft financiële implicaties, voor zowel initiatiefnemers als grondeigenaren. Het is van groot belang dat de business case van een initiatief sluitend is. Het Testlab Nieuwe Natuur & Klein Wonen heeft een rekentool ontwikkeld die initiatiefnemers en grondeigenaren helpt om de business case inzichtelijk te maken.

De rekentool biedt ondersteuning bij het inzichtelijk maken van het verdienmodel van het ontwikkelen van Tiny Houses op landbouwgrond; wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten op korte en lange termijn? Aan de hand van deze rekentool, kunnen initiatieven worden doorgerekend.

De rekentool bestaat uit 7 tabbladen:

  • invulsheet
  • dashboard algemeen
  • dashboard initiatiefnemer
  • dashboard CPO
  • dashboard grondeigenaar
  • hypotheek
  • rekenen


Het tabblad ‘Invulsheet’ dient te worden ingevuld door de gebruiker op basis van zijn/haar specifieke casus. De verschillende dashboards geven voor gebruikers een helder overzicht van de business case, met een aantal relevante grafieken erbij.