Publicatie: Catalogus Initiatiefnemers

Publicatie: Catalogus Initiatiefnemers

Publicatie: Catalogus Initiatiefnemers

Binnen het project Testlab Nieuwe Natuur & Klein Wonen is een catalogus samengesteld met daarin 12 initiatieven die nieuwe natuur en klein wonen willen combineren. Het doel van deze catalogus is om de uiteenlopende initiatieven een gezicht te geven, zodat relevante partijen zoals gemeenten en provincies een beter beeld krijgen van waar het nu om gaat. Daarnaast kunnen initiatiefnemers ook van elkaars verhalen leren.

Per initiatief wordt een kort overzicht gegeven van de missie en visie van de initiatiefnemers. Daarnaast beschrijven we de reeds behaalde mijlpalen en de belemmeringen waar initiatiefnemers zoal tegenaan lopen. Ook wordt de beoogde locatie in beeld gebracht, aangevuld met mooie beelden van de voorgenomen plannen. De catalogus wordt gecompleteerd door interviews met een aantal van de initiatiefnemers. De catalogus zal als een levend document worden beheerd en met enige regelmaat van een update worden voorzien. Ook interesse om te worden opgenomen? Neem dan contact met ons op.