Verzamelde lessen voor initiatiefnemers en gemeenten

Verzamelde lessen

Het afgelopen jaar zijn wij druk geweest met het voeren van gesprekken, het afnemen van interviews, en het geven van workshops. Zo hebben wij weer veel contact gehad met verschillende belanghebbenden, zoals initiatiefnemers, gemeenten, en provincies. Door de realisatie van nieuwe natuur en kleinschalig wonen te combineren ontstaat er een interessant verdienmodel dat kan bijdragen aan meerdere problemen waar we in Nederland mee kampen. Echter blijkt het tot nu toe lastig om zulke projecten te realiseren. Om het proces tot realisatie te stroomlijnen, hebben wij de inzichten die we in de afgelopen vier jaar van het Testlab hebben opgedaan samengevat en gebundeld in twee rapporten: een voor initiatiefnemers en een voor gemeenten. 

 

Voor initiatiefnemers 

Voor initiatiefnemers is het van belang de gemeente vroegtijdig bij het project te betrekken, hier actief het gesprek mee aan te gaan en een zo concreet mogelijk plan op te stellen. Er zijn een aantal belangrijke onderwerpen die een plan concreter maken, namelijk de locatie van het project, de looptijd, de keuze tussen samen of alleen organiseren van het aankopen van grond, het ontwerp van de Tiny Houses, en de financiering van het project.

 

Voor gemeenten

Voor gemeenten is het van belang proactief beleid te voeren. Dit beslaat twee hoofdthema’s: het stellen van duidelijke randvoorwaarden voor initiatiefnemers en het zelf aanjagen van initiatieven met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde. Een gemeente moet helderheid verschaffen over randvoorwaarden zoals het aantal Tiny Houses, de duur van projecten, natuurdoelen en landschappelijke inpassing. Daarnaast kunnen gemeenten kijken zelf een actieve rol spelen om de realisatie van projecten te versnellen. Hierbij valt te denken aan het aanwijzen van ontwikkelzones of aan het inzetten van eigen grond of middelen.