Succesvolle bijeenkomst Nieuwe Natuur & Klein Wonen met ministeries

Succesvolle bijeenkomst Nieuwe Natuur & Klein Wonen met ministeries

Op 10 oktober heeft in Den Haag een bijeenkomst plaatsgevonden over Nieuwe Natuur & Klein Wonen (NNKW) met verdienkansen voor boeren. Vanuit de ministeries van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waren verscheidene geïnteresseerden aanwezig. Onderwerp van gesprek waren de kansen en barrières van NNKW, en welke rol het Rijk zou moeten spelen bij het verzilveren van de kansen en het verzilveren van de barrières.

De bijeenkomst begon met de presentatie van de dromen van de initiatiefnemers. Pierre Bos vertelde over Peel Natuurdorpen en Joost van Rooijen lichtte zijn initiatief De Woonboscoöperatie toe. Deze bevlogen verhalen leidden direct tot mooie interactie met de groep. Guido Enthoven en Daan Groot presenteerden vervolgens het ruimtelijk concept en de kansen en barrières. In de afgelopen jaren staan de kansen die dit concept biedt, nog recht overeind en zijn zelfs vergroot vanwege de toegenomen urgentie van de opgaven op het gebied van natuur, landelijk gebied en woningbouw. De barrières bevinden zich met name op het vlak van beleid en regelgeving.

De discussie die volgde had betrekking op de rol van het Rijk bij het ruimtelijk concept Nieuwe Natuur en Klein Wonen. De noodzaak om kaders te verkennen vanuit het Rijk werd breed gedeeld en biedt perspectief op een vervolg. Het enthousiasme van de zaal stemt positief en geeft energie om verder te gaan met het Testlab Nieuwe Natuur en Klein Wonen.