Kennisatelier ‘de boer als buur’

Kennisatelier ‘de boer als buur’

Kennisatelier 'de boer als buur'

Op maandag 15 mei vond het kennisatelier ‘de boer als buur’ plaats in Almere. Dit evenement draait om het project Vliervelden in het Almeerse Oosterwold. Op deze boerderij van Tom Saat en Tineke van den Berg is een appartementengebouw met 21 woningen en vijf vrijstaande woningen gerealiseerd, naast een koeienstal, een hooischuur, een biologische winkel en een café. In Nederland is dit (nog) uniek.

Tijdens het kennisatelier hebben de boeren van Vliervelden, bewoners, de architect en ontwikkelaar van de appartementen en de gemeente Almere en de provincie Flevoland hun kennis en ervaringen gedeeld ten aanzien van dit succesvolle project. Een aantal lessen die kunnen worden getrokken:

  • Landbouw blijft de kern. De gemeenschap die zich vormt bij de appartementen vormt een toevoeging op de landbouwfunctie van het perceel. Het verkopen/verhuren van woningen is geen vervangend verdienmodel voor boeren. Boeren zijn immers geen vastgoedhandelaren.
  • Alle belanghebbenden moeten écht willen dat het project van de grond komt. Als iedereen vertrouwen heeft in het project en haar rol wil pakken, kan een dergelijk project slagen. Dit betekent ook dat gemeente en provincie regels niet te rigide hanteren, maar in de geest van regelgeving handelen. Binnen bestaande beleidskaders is gemakkelijk een reden gevonden om een initiatief af te keuren, maar er is vaak meer mogelijk wanneer woningen en hun bewoners in enige vorm onderdeel worden gemaakt van het boerenbedrijf.
  • De financierbaarheid van een dergelijk project moet geborgd zijn. Zonder een goede business case, kan dit niet worden gerealiseerd.
  • Initiatiefnemers moeten geduld hebben en wendbaar zijn. Een dergelijk traject met veel verschillende belanghebbenden kost eerder 10 dan 2 jaar voordat het gerealiseerd is. Daarnaast treden veel onverwachte zaken waar je als initiatiefnemer op constructieve manier mee om moet kunnen gaan.

De rondleiding over Vliervelden werd verzorgd door bewoners, met name voormalig stedelingen, die enthousiast vertelden over het landelijk wonen en de gedeelde gemeenschapszin onder bewoners. Het evenement werd vanuit verschillende gemeenten, provincies, initiatiefnemers, belangenorganisaties, makelaars en adviesbureaus bezocht. En het mooie is dat het niet blijft bij dit ene evenement. Vanuit Rabobank, architectenbureau KettingHuls en Vink Bouw worden een haalbaarheidsstudies georganiseerd. Hierbij wordt voor drie initiatieven een quick scan uitgevoerd naar ontwikkelmogelijkheden en financiële ruimtelijke kansen. Initiatieven kunnen zich aanmelden via www.deboeralsbuur.nl. De uitvoering van de haalbaarheidsstudies zal in de zomer en in het najaar van 2023 plaatsvinden.