Analyse van Provinciale coalitieakkoorden t.a.v. nieuwe natuur en klein wonen

Analyse van Provinciale coalitieakkoorden t.a.v. nieuwe natuur en klein wonen

Nederland staat voor verschillende grote opgaven op het gebied van landbouw,
wonen en natuur. Er is sprake van concurrerende claims om ruimte. Is het mogelijk
om de stikstofuitstoot te verminderen, en tegelijkertijd om bij te dragen aan
de woningopgave, nieuwe natuur te realiseren, natuur-inclusieve landbouw te
bevorderen, zonder dat dit ten koste gaat van het verdienmodel van boeren?
De afgelopen maanden zijn de provincies bezig geweest met het opstellen
van hun coalitieakkoord. In deze periode hebben we verschillende mogelijke
functiecombinaties laten zien, waaronder het mogelijk maken van bewoning in het
landelijk gebied via tiny houses. Hiermee kan voor boeren een nieuw verdienmodel
gerealiseerd worden wat tegelijkertijd inspeelt op de woningopgave en ook tot
vermindering van de stikstofuitstoot kan leiden.
Na analyse van de coalitieakkoorden wordt duidelijk dat het merendeel van de
provincies enige ruimte biedt voor de mogelijkheid tot functiecombinaties in het
landelijk gebied. Een aantal provincies vermeldt in hun coalitieakkoord al vrij
concreet dat er kansen worden gezien voor het combineren van landbouw, natuur en
kleinschalige bewoning.
In dit document zijn passages uit de provinciale coalitieakkoorden opgenomen die
(enigszins) aansluiten op dit project. De provincies staan gesorteerd op de mate
waarin ze de mogelijkheid tot functiecombinatie ondersteunen. Bij iedere provincie
staat een link naar het coalitieakkoord en bij de passage staat aangegeven waar
deze zich in het akkoord bevindt.