Survey TestlAB NNKW

Na de  online meet-up  hebben we drie surveys verzonden naar geïnteresseerden voor het Testlab Nieuwe Natuur & Klein Wonen: voor initiatiefnemers, beleidsmakers en grondeigenaren. Het doel van deze surveys was het vaststellen waar behoeftes liggen, waar welke stappen al zijn genomen, welke partijen al met elkaar in gesprek zijn en welke belemmeringen er worden ondervonden. We willen iedereen die de tijd heeft genomen om de survey in te vullen dan ook hartelijk bedanken, dit geeft ons helderheid over wat er al zoal gebeurt rondom tiny house-initiatieven! Hieronder lichten we een aantal resultaten uit en bespreken we een aantal bevindingen.

Tiny House

Allereerst hebben we gekeken welke behoeftes er zijn wat betreft tiny houses. De uitkomsten hiervan zijn hieronder te zien. De meerderheid van de respondenten zou op korte termijn in een tiny house willen wonen. Of deze off-grid of on-grid is, maakt voor de helft niet uit, de andere helft geeft aan een voorkeur te hebben voor on-grid. Verder is te zien dat de voorkeur uitgaat naar een tiny house kopen of zelf bouwen.

Locatie

De verspreiding in Nederland is groot qua zoekgebied, alle provincies worden vertegenwoordigd. De provincies Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht blijken het meest in trek bij initiatiefnemers en ruimte-zoekers. De ruime meerderheid geeft aan nog geen locatie in gedachten te hebben en heeft om die reden ook meerdere provincies aangevinkt. Het vinden van de juiste locatie is voor velen een belangrijk onderdeel van hun zoektocht.

Initiatieven
Er zijn ontzettend veel mooie en ambitieuze plannen naar ons opgestuurd! Wij hopen dat het Testlab kan bijdragen aan het realiseren van deze plannen. Het vermogen en de bereidheid om te investeren in grond en nieuwe natuur is er bij vrijwel iedereen. De afgelopen jaren hebben we ervaren dat het concept van Nieuwe Natuur & Klein Wonen een langdurig en complex proces is, maar gelukkig ziet de meerderheid van de respondenten het vooral als een enorme kans. 

Belemmeringen
De meest genoemde belemmeringen die worden ervaren in het proces zijn het verwerven van grondpositie (37 respondenten) en de regelingen rondom het bestemmingsplan, vergunningen en/of ontheffingen (33 respondenten). Dit zijn belemmeringen waar we ons met het Testlab ook mee bezig houden en samen met gemeenten en provincies over in gesprek zijn. Bovendien kwam naar boven dat qua type ondersteuning vanuit het Testlab procesbegeleiding, bemiddeling tussen de verschillende partijen en informatieve bijeenkomsten het meest gewenst zijn.

Stakeholders
Een groot aantal respondenten heeft aangegeven al in gesprek te zijn geweest met gemeenten, provincies en/of grondeigenaren. Dat is een goede eerste stap! Wij moedigen iedereen, die nog niet het contact heeft gezocht met een gemeente, provincie of grondeigenaar, aan om deze eerste stap ook te nemen! Al deze stakeholders zijn namelijk nodig om tot een plan te komen die kans van slagen heeft.

Vervolgstappen

Wij zijn de afgelopen periode het gesprek aangegaan met een aantal initiatiefnemers, gemeenten en provincies. Door verschillende partijen tegelijkertijd ‘aan tafel’ te hebben, komen alle kansen en (on-)mogelijkheden aan bod en zo ontstaan er nieuwe inzichten. Wij gaan hier ook de komende tijd mee verder en houden jullie op de hoogte van de vorderingen.