Handreiking Nieuwe Natuur en Klein Wonen voor gemeenten in de maak

Handreiking Nieuwe Natuur en Klein Wonen voor gemeenten in de maak

De Natuurverdubbelaars werken samen met het Instituut Maatschappelijke Innovatie, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, aan een nieuwe Handreiking Nieuwe Natuur en Klein Wonen. De handreiking zal worden uitgegeven vanuit het programma MooiNL, van waaruit ook eerdere handreikingen zijn uitgegeven. Het ministerie laat hiermee zien dat het waarde ziet in deze vorm van functiecombinatie in het landelijk gebied.

Het doel van de handreiking is om te inspireren ten aanzien van de mogelijkheden die het ruimtelijke concept Nieuwe Natuur en Klein Wonen (NNKW) biedt. Door visueel aantrekkelijke inrichtingsconcepten voor verschillende landschappen te schetsen, wordt inzichtelijk hoe NNKW-initiatieven kunnen passen in Nederland. 

Uiteraard zullen we ook een aantal initiatieven vanuit de praktijk expliciete aandacht geven in de handreiking. Samen met initiatiefnemers, experts en gemeentelijke, provinciale en ministeriële ambtenaren geven we de handreiking vorm. Wanneer je hier onderdeel van uit wilt maken of iemand kent die hier een goede bijdrage aan kan leveren, neem contact op met Tom Meijer (06-19301182). 

De verwachting is dat de handreiking eind 2024 gereed zal zijn, waarna in 2025 publicatie zal volgen.