Peel Natuurdorpen – eindrapport studenten Wageningen UR

Peel Natuurdorpen – eindrapport studenten Wageningen UR

Peel natuurdorpen: A broad perspective on project related barriers and solutions

Masterstudenten van de Universiteit Wageningen (WUR) hebben gedurende een periode van 8 weken een adviesrapport geschreven voor Peel Natuurdorpen (PND). Peel Natuurdorpen is een project van initiatiefnemers Jan Ottens, Pierre Bos en Annie Martens, met als doel om ‘landschapslandbouw’ te realiseren in de Peel. Landschapslandbouw is een zelfbedacht begrip, en staat voor de combinatie van natuur, duurzame landbouw, en kleinschalig wonen. 

Voor het adviesrapport hebben de studenten onderzoek gedaan naar de uitdagingen en mogelijkheden met betrekking tot de implementatie van het PND project, de landschapsuitdagingen van de Peel, hoe een combinatie van design en procesadvies gebruikt kan worden om deze uitdagingen te overwinnen, en hoe design een rol kan spelen in het op één lijn brengen van visies van belanghebbenden. Als onderdeel van de dataverzameling hebben de studenten expert interviews afgenomen, waaronder met ons van het Testlab Nieuwe Natuur en Klein Wonen.