Werkbezoek Peel Natuurdorpen

Werkbezoek Peel Natuurdorpen

Afgelopen vrijdag bezochten wij het gemeentehuis in Boekel om te spreken met de oprichters van het project Peel Natuurdorpen. Kern van dit plan is het ontwikkelen van 3.500 hectare nieuwe natuur met 5 à 6 natuurdorpen in de Peel. De nieuwe natuurdorpen bestaan gemiddeld uit 500 – 600 hectare en maximaal 3 tiny houses per hectare, te midden van nieuwe natuur. De ambities zijn groot: 3.500 hectare nieuwe natuur en 10.000 woningen! Hierdoor ontstaat er een robuuster landschap, komt er ruimte voor meer duurzame landbouw en zal er minder stikstofuitstoot mee gepaard gaan. Doordat boeren en andere grondeigenaren geld verdienen met de verhuur van tiny houses, kan de intensiviteit van de veehouderij of akkerbouw namelijk omlaag. Daarnaast zorgt het plan voor huisjes te midden van de natuur, waar relatief goedkoop kan worden gewoond!

Dit prachtige plan sluit aan bij alle uitgangspunten van het Testlab Nieuwe Natuur & Klein Wonen. In de komende periode zullen wij daarom het plan van initiatiefnemers Jan Ottens, Pierre Bos en Annie Martens, bijstaan op het beleidsmatige en juridische vlak. Het eerste doel is om een pilot te realiseren van minimaal 100 hectare. De komende periode zal moeten uitwijzen of op bestuurlijk niveau de lichten op groen staan. Wordt vervolgd!